தேடு
 
ஒரு வெப்சைட் தேடும் நேரத்தில் 700 வெப்சைட்டை கண்டறியுங்கள்
 

பிரபல இடங்களின் வாரவிடுமுறை பிக்னிக் ஸ்தலங்கள்

வாரவிடுமுறை பிக்னிக் ஸ்தலத்தை தேடவும்
 

Travel Reads

சம்பனேர் - குஜராத்தின் பழைய தலைநகரம்

சம்பனேர் - குஜராத்தின் பழைய தலைநகரம்

சம்பனேர், குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கும் பாழடைந்த பழமையான நகரமாகும். இது ஒரு காலத்தில் குஜராத்தின் தலைநகரமாக விளங்கியிருக்கிறது. வதோதரா நகரில் இருந்து 47கி.மீ தொலைவில் பஞ்ச்மஹால் மாவட்டத்தில் உள்ளது.   Iamvasav சவ்தா வம்சத்தின் முக்கியமான அரசராக இருந்த வனராஜ் சவ்தா என்பவரால் 8ஆம்