தேடு
 
 

பிரபல இடங்களின் வாரவிடுமுறை பிக்னிக் ஸ்தலங்கள்

வாரவிடுமுறை பிக்னிக் ஸ்தலத்தை தேடவும்
 

Travel Reads

சோழர்கள் வீழ்ந்தார்கள், ஆலயம் எழுந்தது!!

சோழர்கள் வீழ்ந்தார்கள், ஆலயம் எழுந்தது!!

ஹொய்சளப் பேரரசின் தலைநகரமாக விளங்கிய பேலூரில் சென்னக்கேசவா கோயில் அமைந்துள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தின் முக்கிய விஷ்ணு ஆலயங்களில் ஒன்றாக, 'விஜயநாராயணர் கோயில்' என்று முன்னர் அழைக்கப்பட்ட சென்னக்கேசவா கோயில் திகழ்கிறது. 'சென்னக்கேசவா' என்பதற்கு கன்னடத்தில் 'அழகிய கேசவா' என்று பொருள்படும். இந்தக்