மும்பையின் முகங்கள் !!
தேடு
 
தேடு
 

ஆலப்புழா படங்கள்

ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் 
1/64
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - புகழ்பெற்ற படகுப் போட்டி 
A view of the famous and thrilling Alleppey boat race!
2/64
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆடம்பர படகு இல்லம் 
This is an image of a luxurious houseboat at Alleppey. Once you get in to one, you will wish you had those moments every day of your life!
3/64
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு
A Beautiful scene from the hamlet of Kuttanad in Alleppey . .
4/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - உப்பங்கழி 
5/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகுப் பயணம் செல்லும் பயணிகளும், கலை வேலைப்பாடமைந்த படகு இல்லமும் 
Tourists use the water transport system to traverse from one side of Alleppey back waters to the other. Docked aside is an artistically built houseboat.
6/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் 
This is an exquisite view of the backwaters of Alleppey with a houseboat popping in the frame..
7/64
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் 
A picture that speaks of the comforts of a houseboat!
8/64
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் சர்ச் - முகப்புத் தோற்றம் 
A Lovely view of the St.Andrews Church at Alleppey in Kerala.
9/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
The beautiful edifice of St. Andrews Church at Alleppey
10/64
Photos Courtesy : www.keralatourism.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - அம்பலப்புழா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோயில் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
The Ambalapuzha Sree Krishna Temple as seen from a distance
11/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு - உப்பங்கழி 
A Super Scenic Kuttanad!
12/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு - விவசாய நிலங்கள்
A lovely scene form the region of Kuttanad. It is one of those very few places on globe where farming is practiced below sea level.
13/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு - உப்பங்கழி 
Beautiful backwaters in the region of Kuttanad close by Alleppey.
14/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு
15/64
A picture of the temple premises . . .
16/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - கதிரவனின் ஒளிப்பிழம்பில் தகதகக்கும் உப்பங்கழி!
The sun drenched backwaters of Alleppey is splashed with and teeming with a lovely golden hue, early on a day . . .
17/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் 
The beautiful coastline of the beach of Alleppey in Kerala
18/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Isn't this a beautiful place of worship? - A lovely view of the Sri Krishna Temple at Alleppey, Kerala.
19/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - அம்பலப்புழா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோயில் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
A distant view of the ageless Sri Krishna Temple amidst pristine waters at Alleppey in Kerala.
20/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் - பனை மரங்கள் 
Beautiful palm trees alongside the beach of Alleppey . . .
21/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - சங்கனாச்சேரி நெடுஞ்சாலை 
A very scenic route on the Alleppey Changanassery Road, which happens to be the state highway 11.
22/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - எடத்துவா சர்ச்
A side view of the beautiful edifice of Edathua Church near Alleppey.
23/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - எடத்துவா சர்ச் 
The St George's Church at Edathua. Also seen here is the stone cross that's present in the very entrance of the holy place.
24/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - எடத்துவா சர்ச்
Yet another view of the beautiful church at Edathua.
25/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - செட்டிக்குளங்கரா பகவதி கோயில் - மாசற்ற சுற்றுச்சூழல் 
The Chettikulangara Devi temple at Alleppey looks so clean and beautiful that anyone would want to go and rest there awhile! It also happens to be one of the most popular temples in state.
26/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - செட்டிக்குளங்கரா பகவதி கோயில் - கெட்டுக்காழச்சா 
Seen here are the decorative Kettukazhcha's which will be pulled at the Kuthiyottam processions held during the Kumbha Bharani festival every year.
27/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
The beautiful Champakulam church as seen on the west bank of river Pampa.
28/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
A sideview of the Champakulam or St Mary's Church in Alleppey.
29/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
A simply rustic Krishnapuram Palace!
30/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
The entrance way of the Krishnapuram Palace surrounded by beautiful green gardens. . .
31/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - உப்பங்கழி
The backwaters of Alleppey surrounded by the coconut grooves is seen here.
32/64
Photos Courtesy : Ranee
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - அமைதியான உப்பங்கழி 
A lovely image of the backwaters of Kerala. Backwaters are unique to Kerala...
33/64
Photos Courtesy : Basavaraj Hombli
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - மன்னாரசாலா ஸ்ரீ நாகராஜா கோயில் - நாக விக்ரகங்கள் 
Serpent idols at the temple premises.
34/64
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - மன்னாரசாலா ஸ்ரீ நாகராஜா கோயில் - முகப்புத் தோற்றம் 
A front view of the Mannarasala Sree Nagaraja Temple . .
35/64
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
A view of the Mannarasala Sree Nagaraja Temple at Alleppey
36/64
Photos Courtesy : www.mannarasala.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - அம்பலப்புழா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோயில் - நுழைவாயில் 
An archway to the entrance of Ambalapuzha Sree Krishna Temple in Alleppey.
37/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - சவரன் பவன் - குரியாகோஸ் எலியாஸ் சவரா
An image of Kuriakose Elias Chavara
38/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
குமரகம் புகைப்படங்கள் - வேம்பநாடு ஏரி - ஸ்வாம்பன் பறவைகள் 
Two beautiful purple swamphen rest by the side of Vembanad Lake at Alleppey.
39/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - வேம்பநாடு ஏரி - பறவைகள் 
The Eastern part of Vembanad houses a wide variety of migratory birds. Seen here are a tiny bunch of beautiful ones . .
40/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - வேம்பநாடு ஏரி - பறவைகள் 
Birds fly past the Vembanad lake waters in Alleppey, Kerala.
41/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
A shield and a sword on display inside the palace at Alleppey . . .
42/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - கிருஷ்ணாபுரம் அரண்மனை - சம்ஸ்கிருத பைபிள் 
The Krishnapuram Palace also houses something wonderful and sacred within. A Sanskrit bible! The same was printed at Kolkata in the year 1886.
43/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
A palanquin on display inside the Krishnapuram Palace of Alleppey
44/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - கிருஷ்ணாபுரம் அரண்மனை - உள்ளறை
A sober yet beautiful hall inside the Krishnapuram Palace of Alleppey.
45/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - உப்பங்கழியில் மீன் பிடிக்கும் மீனவர் 
A fisherman sails by boat on the beautiful backwaters of Alleppey . . .
46/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் 
People enjoy kite flying at the Alleppey Beach premises . . .
47/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் 
The Tranquil beach of Alleppey during daytime
48/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் - அந்தி வேளையில் 
People enjoy watching a sunset at the beach of Alleppey in Kerala.
49/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - சூரிய உதயக்காட்சி
A lovely view of the rising sun by the crack of dawn by aside a green carpeted paddy field at Alleppey . . .
50/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி கலங்கரைவிளக்கம் 
The famous light house of Alleppey
51/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் - சூரிய அஸ்த்தமனக் காட்சி 
A Beautiful view of Sunset as seen from the Alleppey Beach at Alleppey in Kerala.
52/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - உப்பங்கழியில் தேங்காய்களை ஏற்றிச் செல்லும் படகு 
53/64
Photos Courtesy : wikitravel.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு  - நெல் வயல்கள் 
54/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - குட்டநாடு  - பச்சை பட்டுடித்தியது போல் காட்சியளிக்கும் நெல் வயல்கள் 
Lovely fields of paddy in Kuttanad
55/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி கடற்பாலம் 
56/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆலெப்பி பீச் - கடலுக்கு செல்ல ஆயத்தமாகும் மீனவர்கள்
Fishermen work alongside the coast of Alleppey beach. Docked aside are two colourful boats that are used for water transport.
57/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - சம்பக்குளம் சர்ச் - நுழைவாயில்
Yet another image of the Champakulam church taken from near its entrance.
58/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - செட்டிக்குளங்கரா பகவதி கோயில் - கெட்டுக்காழச்சா 
A chair car that's pulled during the festival. . .
59/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - செட்டிக்குளங்கரா பகவதி கோயில் - கெட்டுக்காழச்சா 
What you see here is called a 'kuthira' which is offered to the temple during the festival of Kumbha Bharani.
60/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - கருமடி குட்டன் - புத்த ஆலயம் 
A shrine of Buddha at Alleppey in Kerala.
61/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - பாண்டவன் ராக்
The Pandavan Rock can be found at Chengannur close by Alleppey.
62/64
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
பாலக்காடு புகைப்படங்கள் - பரம்பிக்குளம் வனவிலங்கு சரணாலயம் - தர்பார் ஹால் 
A very sober and charming durbar hall that can be found inside the Krishnapuram Palace at Alleppey.
63/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
பாலக்காடு புகைப்படங்கள் - பரம்பிக்குளம் வனவிலங்கு சரணாலயம் - கஜேந்திரமோட்சம் ஓவியம் 
One can find this beautiful Gajendramoksham painting inside the Krishnapuram Palace.
64/64
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...