உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

அரம்போள் பீச் படங்கள்

Goa photos, Arambol Beach
For years Goa has been a highlight of the west coast in India. Everything from its cheap alcohol to its pristine beaches, clean at that, and its cosmopolitan crown have attracted many youngsters and old timers alike. Goa comes very close to a true tropical holiday experience, something that many other coastal cities and towns in India have found difficult to simulate.
1/7
Goa photos, Arambol Beach - Winding through the sand...
Is there really a horizon?? - Horizon over the Arambol Beach waters that's decorated with greenish spots and sandy pathways in between
2/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Goa photos, Arambol Beach - Simply Picturesque
Picturesque Arambol Beach, Goa
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Goa photos, Arambol Beach - Sandy pathway, Palm trees & the sea....
The long sandy pathway sandwiched in between beautiful vast blue waters and tall green trees - A scene from the Arambol Beach premises in Goa
4/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Goa photos, Arambol Beach - An Enthusiastic traveller....
Blue and Green seem to be god's favorite colours. Look how beautifully he has coordinated them in this beautiful painting of his!
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Goa photos, Arambol Beach
6/7
Goa photos, Arambol Beach
7/7
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...