உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

அஸ்ஸாம் படங்கள்

  • குவஹாத்தி புகைப்படங்கள் - மனாஸ் தேசியப் பூங்கா - நுழைவாயில் 
  • திஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீமன்தா சங்கர்தேவா கலாஷேத்ரா - கலாச்சார நிறுவனம் 
  • ஹாஜோ புகைப்படங்கள் - போவா மெக்கா - முகப்புத் தோற்றம் 
  • ஜோர்கட் புகைப்படங்கள் - தெகியகோவா நாம்கார் - பர்ணம்கரின் நுழைவாயில் 
  • காஸிரங்கா புகைப்படங்கள் - தியோபர்பத் சிதைவுகள் - தெய்வச் சிற்பம் 
  • மாஜூலி புகைப்படங்கள் - பெங்கநாடி சாத்ரா - பித்தளை பாத்திரங்கள் 
  • தின்சுகியா புகைப்படங்கள் - திலங்கா மந்திர்
  • டிக்பாய் புகைப்படங்கள் - யுத்த கல்லறை
  • சிப்சாகர் புகைப்படங்கள் - பனி திஹிங் சரணாலயம் - நாரைகள் 
  • அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - சக்ரஷீலா வனவிலங்குகள் சரணாலயம் - வாத்து 
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க