தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

சைல் - எப்படி அடைவது சாலை வழியாக

45கிமீ தொலைவிலிருக்கும் சிம்லாவிலிருந்து சைல் நகரத்திற்கு சில டீலக்ஸ் வகை பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அருகிலுள்ள பிற நகரங்களிலிருந்து சுற்றுலாப்பயணிகள் சைல் செல்வதற்கான பேருந்துகளை பெற முடியும்.

செல்லும் வழியை கண்டறியுங்கள்