மேக் மை டிரிப்பின் 20 அட்டகாசமான பயண கூப்பன்கள்
தேடு
 
தேடு
 

குர்கான் படங்கள்

குர்கான் புகைப்படங்கள் - DLF கட்டிடம் 
This is the DLF Cyber Green Building in Gurgaon. It is a major IT Complex in Gurgaon.
1/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - இயற்கை பொறாமைப்படும் மனிதனின் படைப்பு 
A splendid view which has captured the man made bauty as well as natural beauty as in the blue sky above Kindom of Dreams.
2/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - சோஃபாக்கள் 
Comfortable sofas placed by lustrous backdrop.
3/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கதக்களியின் முகபாவம் 
Other than the lamps the restaurant also harbours wooden floor and furniture.
4/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தனித்துவ வடிவமைப்புகள் 
Unique Sculptures are seen here adorning the way to the palace.
5/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - டிரக் போன்ற வடிவமைப்பு 
The colourful truck here represesnts the essence of Punjab.
6/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அற்புத சிற்பம் 
The image here is a typical potrayal of a temple in Tamil Nadu.
7/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தமிழ்நாட்டு கோயில் போன்ற வடிவமைப்பு 
The image here is a typical potrayal of a temple in Tamil Nadu.
8/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பச்சை நிறமே! பச்சை நிறமே!
Shades of Green forms the edifice at Culture Gully.
9/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - புடவைகள் 
The image here shows various sarees which are used as decoration by the walls.
10/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அற்புத அலங்காரம் 
Royal decoration is seen here by the walls of Culture Gully.
11/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - உணவகம் 
Beautiful decoration with chandeliers, paintings and bottles at the restaurant.
12/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பொம்மலாட்ட பொம்மைகள் 
Puppets are kept at the entrance of gate.
13/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கின் தோற்றம் 
Panoramic view of one of the sides of Culture Gully.
14/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - படகு இல்லம் 
Houseboats here are representative of Kerala's Nature.
15/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பல்வேறு வகை ஆடைகள் 
Visitors are seen here at one of the garment displays of Culture Gully.
16/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வட பாவ் 
Vada Pav is one of the delicious dishes available in various parts of India.
17/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தனித்துவ அழகு 
Unique and innovative decoration on the ceiling of this restaurant is the representation of South Indian states of India.
18/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பாரம்பரிய பொருட்களின் சேகரிப்பு 
Traditional collections comprising of various handicrafts are available here.
19/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வாழை இலை போன்றதொரு அலங்காரம் 
Wonderfully carved tables are provided in the restaurant.
20/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஸ்ட்ராக்களை வைத்து ஒரு வடிவமைப்பு 
Straw is used for the ceiling and walls of the store.
21/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மேற்கூரையில் நட்சத்திரங்கள்!
The image is of one of the restaurants at Culture Gully whose ceiling represents star lit sky.
22/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நினைவுப்பொருட்கள் 
Small gift items can be bought from here as a mark of souvenir.
23/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பளீர் வெளிச்சம் 
Side view of a venue where various metal showpieces are kept on display.
24/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - உலோக கலைப்பொருட்கள் 
Various metal showpieces are dispalyed in one of the shops at Culture Gully.
25/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஷாப்பிங் மையம் 
The artificial train can be the best shopping hub for the visitors coming here.
26/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வண்ண அலங்காரம் 
A captivating sculpture on the ceiling will keep one's eyes hooked there.
27/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - சமோசா 
Samosa stuffed with vegetables and other items is served at Culture Gully.
28/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அலங்கரிக்கப்பட்ட உணவகம் 
A rustic presentation of a venue where visitors can enjoy food.
29/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வித்தியாசமான அலங்காரம் 
Here we see the chairs at the restaurant made of rope which bears a rustic touch.
30/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வறுத்த கோழித்துண்டுகள் 
Roasted chicken is one of the succulent dishes favoured by people.
31/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கவின் கொஞ்சும் கட்டிடம் 
A residential edifice at Culture Gully.
32/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பல்வேறு மதங்களின் பிரதிநிதிகள் 
Representatives of various regions of India are seen here at Culture Gully.
33/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - இறால் 
Palatable prawn dish has been captured in this image.
34/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தொங்கும் சரவிளக்குகள் 
Various portraits and chandelier decorate the cafe.
35/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பாவ் பஜ்ஜி 
Pav Bhaji one of the tasty North Indian dish, is also served at Culture Gully.
36/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - காகித வேலைப்பாடுகள் 
Variety of paper works are available at a store nestled in Culture Gully.
37/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தென்னிந்திய பாணி 
With furniture, paintings and silk by the wall the venue is a typical representative of South India.
38/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அரண்மனை 
Palatial structure in Culture Gully representing Rajasthan.
39/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஓபன் ஏர் காட்சியரங்கம் 
Sitting arrangements are made under the open sky by the structures representing each region.
40/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - புராணக் காட்சிகள் 
Various mythological stories are narrated through paintings which adorn the ceilings of this cafe.
41/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கின் உள் அலங்காரம் தோற்றம் 
One of the sitting rooms in Culture Gully with lustrous decoration.
42/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மாதிரி ரயில் 
Local Train is wonderfully decorated with various things like clothes and puppets which visitors can buy too.
43/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - லினன் 
Linen and beautiful potraits adorn this portion of Culture Gully.
44/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கேரள பாணி 
The furniture and wall paintings are typical representations of Kerala.
45/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கதக்களி 
A close view of Kathakali dancer's face and the masks used by the dancers in Kerala.
46/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பொறி 
Puffed Rice mixed with spices is one of the mouth watering snacks of North India.
47/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மரத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் வீடு 
Here we can see a grand house carved out of wood.
48/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பச்சை வண்ணத்தில் காட்சியளிக்கும் உணவகம் 
A restaurant with Culture Gully which enlivens the spirit of greenery.
49/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஹிந்தி திரைப்பட போஸ்டர்கள் 
Posters of films, specially Bollywood ones represent Mumbai's local train at Culture Gully.
50/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தெய்வ உருவம் 
The image here reflects the eastern part of India where Goddess Durga is worshipped.
51/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்குக்கு செல்லும் நடைபாதை 
The image is here is of a paved path that leads to a palace in Culture Gully.
52/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஆடைகள்
We can see here series of garments in one of the rooms of Culture Gully.
53/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கோட்டை 
The image shows a fort structure in Culture Gully.
54/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மெதுவடைகள் 
Delicious South Indian food is available at Culture Gully.
55/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மீன் 
Fish fry served with salad is one of the savoury dish which people can relish at Culture Gully.
56/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ரயில் பெட்டி போன்ற வடிவமைப்பு 
First Class coach of local train is seen here which gives the distant view of shops in it.
57/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வெளிப்புறத் தோற்றம் 
An exterior view of Culture Gully.
58/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கின் உட்புறம் 
Artistic doors welcome visitors in the store at Culture Gully.
59/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - காலியாய் காட்சியளிக்கும் உணவகம் 
60/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - முட்டை போண்டா 
Egg Pakora with salad and ketchup forms one of the scrumptious dish.
61/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மட்பாண்ட பானைகளை கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவர் 
Eathen pots are used here to decorate the walls.
62/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தோசை 
Dosa along with side dishes are available here. Dosa is one of the most wanted dishes in South India.
63/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கதவுகள் 
Majestic doors are aeen here which lead to the entrance of one of the sections of Culture Gully.
64/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - சுவையான வட இந்திய உணவு 
A tasty North Indian dish is seen in this image which is served at Culture Gully.
65/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - தயிர் சாதம் 
Another popular dish of South India, curd rice is captured here in the image. The backdrop of Banana leaf is typical of South India.
66/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - மக்கள் கூட்டம் 
Huge crowd of people are seen here thronging at Culture Gully.
67/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வண்ண ஓவியங்கள் 
The image shows display of colours in the interior.
68/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - சோலா பத்தூரா 
Chola Batura is one of the most delectable dishes of North India.
69/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - சிக்கன் 
Tantalizing chicken snacks are highly appealing to the tastebuds.
70/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அழகிய சரவிளக்கு 
A beautiful chandelier hangs from the artistically carved ceiling.
71/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கஃபே
This image shows a normal cafe at Culture Gully.
72/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - புத்தரின் ஓவியங்கள் 
Potraits of Buddha represents the cult of Buddhism thoroughly practiced in India.
73/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பாட்டில்களை கொண்டு செய்யப்பட்ட அலங்காரம் 
Green glass bottles are used to decorate one of the walls of this restaurant.
74/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - புகழ்பெற்ற ஹிந்தி படங்கள் 
Mumbai in Culture Gullu is represented with Bollywood.
75/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வாழை இலை போன்ற அலங்காரம் 
Banana leaf theme is used here to decorate the ceiling of this restaurant.
76/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பேபி கார்ன் 
A tempting dish of Baby corn is seen here whioch is served in one of the restaurants of Culture Gully.
77/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கிலுள்ள கலைப்பொருட்கள் 
Various artefacts enhance the beauty of Culture Gully.
78/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அட்டகாசமான கட்டிடக்கலை 
Artistic architecture of the Culture Gully is seen in this image.
79/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நட்சத்திரங்களின் படங்கள் 
Posters of famous Bollywood stars with their distinct postures adorn the walls of IIFA Buzz Cafe.
80/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - IIFA விருதின் மாதிரி
IIFA Buzz Cafe with stunning reflections.
81/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - IIFA பஸ் கஃபேவின் உட்புறத் தோற்றம் 
Solo seats inside the IIFA Buzz Cafe overlooks the other side of Kingdom of Dreams.
82/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - IIFA விருதின் மாதிரி வடிவம் 
Immitating the IIFA Awards, a memento has been kept as the most attractive element of the Cafe.
83/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - இருக்கைகள் 
84/123
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - IIFA பஸ் கஃபே உட்புறம் 
The image reflects the interior of IIFABuzz Cafe which has glistening and shiny looks.
85/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பளிச்சிடும் அறை 
The image shows well lit interiors of Nautanki Mahal.
86/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நௌடன்கி மஹாலின் படிக்கட்டுகள் 
Well decorated stairways in Nautanki Mahal.
87/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - புகைப்படங்கள் 
Sitting arrangement of Nautanki Mahal is seen in this image.
88/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நௌடன்கி மஹால் நுழைவாயில் 
The image shows the side view of the entrance of Nautanki Mahal.
89/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அரச சிம்மாசனம் 
Royal seats at the Nautanki Mahal.
90/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஒளிக்கதிர்கள் 
Rays of light shooting out from Nautanki Mahal.
91/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நௌடன்கி மஹாலில் ராஜஸ்தானிய பாணி 
Rajasthani style of sitting in Nautanki Mahal.
92/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பார்வையாளர்களுக்காக தயாராகும் நௌடன்கி மஹால்
Nautanki Mahal auditorium is being prepared for the visitors.
93/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - குளம் 
View of the pool at the entrance of Nautanki Mahal.
94/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - அற்புதமான அலங்காரம் 
Lavish decoration in Nautanki Mahal is seen here.
95/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - உட்புறத் தோற்றம் 
A beautiful decoration in Nautanki Mahal.
96/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பிரம்மாண்ட நுழைவாயில் 
The image shows the grand entrance of Nautanki Mahal.
97/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கண்கூசும் வெளிச்சம் 
The image is of Glittery interiors of Nautanki Mahal.
98/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஃபர்னிச்சர்கள் 
Display of Furniture at Nautanki Mahal.
99/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - பளிச்சிடும் கட்டிடம் 
The image has captured the distant view of the entrance to Nautanki Mahal.
100/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஒளிவெள்ளம் 
Distant view of the decorative arch at Nautanki Mahal.
101/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஆடிட்டோரியத்தின் உள் அமைப்பு 
The image has closely captured the stage of Nautanki Mahal Auditorium.
102/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கனவுகளின் இராச்சியம் ஆடிட்டோரியம் 
Distant view of Nautanki Mahal auditorium.
103/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலைநயமிக்க அலங்காரம் 
The decoration on floor of Nautanki Mahal is highly artistic.
104/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - வான வேடிக்கைகள் 
Panoramic view of Kingdom of Dreams.
105/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஷோ ஷா ஆடிட்டோரியம் 
A spectacular view of Show Shaa auditorium.
106/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நௌடன்கி மஹால் ஆடிட்டோரியம் 
A beautifully lit culture Gully and Nautanki Mahal in Gurgaon, Haryana.
107/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - நௌடன்கி மஹால்
The grand entrance of Nautanki Mahal.
108/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - ஆடிட்டோரியம் 
The image here has captured Nautanki Mahal well lit at night.
109/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - IIFA பஸ் கஃபே 
Gaudy decoration of IIFA Buzz Cafe
110/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கின் நுழைவாயில் 
Visitors are seen entering the Culture Gully auditorium.
111/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கில் பயணிகள் 
The unique entrance of Maharashtra facade at Culture Gully.
112/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கனவுகளின் இராச்சியம் - கலாச்சார அரங்கம் 
The image here is of Culture Gully's imperial entrance.
113/123
Photos Courtesy : www.kingdomofdreams.in
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கருங்கழுத்து நாரைகள் 
Images of a Black-necked Stork, taking off from the ground, at the bird sanctuary.
114/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - சப்பைச்சொண்டன் பறவைகள் 
An image of a flock of Eurasian Spoonbills in the water at the Sultanpur Bird Sanctuary.
115/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
A panoramic view of the Sultanpur Bird Sanctuary, as seen from a distance.
116/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - சிவப்பு ஆட்காட்டி பறவை - நீர்ப்பறவை 
A Red Lapwing walking in the water at the Sultanpur Bird Sanctuary.
117/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - ஊதா நிற நாரை 
A great shot of the Purple Heron, surrounded by greenery...
118/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கருப்பு வால் குட்விட் பறவைகள் 
A picture of a group of Black-tailed Goodwits, swimming in the water...
119/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - நாரை 
The Great Egret stands by the water and looks majestic in this image..
120/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - சிவப்பு மூக்கு புறாக்கள் 
Here you can see a flock of brightly colored birds, amidst nature..
121/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - கிழக்கு ஓர்பியன் பாடும் பறவை 
A view of a bird at the sanctuary which can be a delight to the visitors.
122/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
குர்கான் புகைப்படங்கள் - மஞ்சள் கால் பச்சை புறாக்கள் 
A well-captured image of the birds known as the Yellow-footed Green Pigeons..
123/123
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...
Advertisement
Content will resume after advertisement