தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

ஜார்கண்ட் ஈர்க்கும் இடங்கள்

கிரிதிஹ்

கிரிதிஹ்

6 ஈர்க்கும் இடங்கள்
ராம்கார்ஹ்

ராம்கார்ஹ்

3 ஈர்க்கும் இடங்கள்
ராஞ்சி

ராஞ்சி

14 ஈர்க்கும் இடங்கள்
தும்கா

தும்கா

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
தியோகர்

தியோகர்

8 ஈர்க்கும் இடங்கள்
தன்பாத்

தன்பாத்

6 ஈர்க்கும் இடங்கள்
ஹஜாரிபாக்

ஹஜாரிபாக்

12 ஈர்க்கும் இடங்கள்
பொகரோ

பொகரோ

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
பலமு

பலமு

3 ஈர்க்கும் இடங்கள்
பாகுர்

பாகுர்

5 ஈர்க்கும் இடங்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க