தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி ஈர்க்கும் இடங்கள்

தப்பே நீர்வீழ்ச்சி, ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி

தப்பே நீர்வீழ்ச்சி, ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி

ஷிமோகா வரும் பயணிகள் அனைவரும்  ஹொசகத்தேவிலிருந்து  85 கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள ...மேலும்

அருவிகள்
லிங்கனமக்கி அணை, ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி

லிங்கனமக்கி அணை, ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி

ஜோக் நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து 63 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சாகர தாலுக்காவில் லிங்கனமக்கி அணை...மேலும்

அருவிகள்