உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி - எப்படி அடைவது சாலை வழியாக

ஜோக் நீர்வீழ்ச்சியை சாகராவிலிருந்தும், ஷிமோகாவிலிருந்தும் சாலை மூலமாக சுலபமாக அடையலாம். இந்த நகரங்களிலிருந்து அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் நிறைய எண்ணிக்கையில் ஜோக் அருவிக்கு இயக்கப்படுகின்றன.

செல்லும் வழியை கண்டறியுங்கள்