உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

மத்தியப்பிரதேசம் படங்கள்

 • சட்னா புகைப்படங்கள் - பன்னிலால் சவுக் - ஷாப்பிங் மையம்
 • ஷிவ்புரி புகைப்படங்கள் - மாதவ் தேசிய பூங்கா - ஜார்ஜ் கோட்டை
 • ஹோசாங்காபாத் புகைப்படங்கள் - சாத்பூரா தேசிய பூங்கா
 • ஓர்ச்சா புகைப்படங்கள் - லக்ஷ்மி நாராயண் கோயில் - முழுமையான தோற்றம் 
 • சாந்தேரி புகைப்படங்கள் - நகரின் ஏரியல் கோணக் காட்சி 
 • போஜ்பூர் புகைப்படங்கள் - ஆரண்ய தேவி கோயில்
 • ஜபல்பூர் புகைப்படங்கள் - பளிங்குக்கல் பாறைகள், பேடகாட் - நர்மதா நீர்வெள்ளம் 
 • தர் புகைப்படங்கள் - பாக்ஹ் குகைகள்
 • ரைஸென் புகைப்படங்கள் - பிம்பெட்கா - தத்ரூபமான சிற்பம் 
 • நீமுச் புகைப்படங்கள் - நவ தோரான் திருக்கோவில் - வராஹ மூர்த்தி விக்ரகம் 
 • போபால் புகைப்படங்கள் - அப்பர் லேக்
 • இஸ்லாம் நகர் புகைப்படங்கள் - ராணி மகால் - 18-ஆம் நூற்றாண்டு அரண்மனை
 • கந்த்வா புகைப்படங்கள் - இந்திரா சாகர் அணை - நர்மதா நதியின் குறுக்கே 
 • பாந்தவ்கார் புகைப்படங்கள் - சேஷ் செய்யா - அனந்தசயனத்தில் விஷ்ணு 
 • விதிஷா புகைப்படங்கள் - பிஜாமண்டல் - அற்புத சிற்பங்கள் 
 • பச்மாரி புகைப்படங்கள் - சட்புரா தேசிய பூங்கா 
 • சஞ்சி புகைப்படங்கள் - சஞ்சி ஸ்துபா - அசோகர் கட்டிய ஸ்தூபி 
 • மஹேஷ்வர் புகைப்படங்கள் - நர்மதா படித்துறை - அமைதியான நர்மதா நதி 
 • பென்ச் புகைப்படங்கள் - பென்ச் தேசியப் பூங்கா - ஓய்வெடுக்கும் புலி
 • ரேவா புகைப்படங்கள் - கியோந்தி நீர்வீழ்ச்சி - 300 அடி பிரம்மாண்டம்!
 • மண்டு புகைப்படங்கள் - தர்யா கான் கல்லறை - அற்புதமான கட்டிடக்கலை 
 • உஜ்ஜைன் புகைப்படங்கள் - கால பைரவர் - சிவன் கோயில்
 • இந்தூர் புகைப்படங்கள் - டிரஷர் ஐலேண்ட் மால் 
 • குவாலியர் புகைப்படங்கள் - சாஸ் பாஹு கோயில் - கட்டிடக் கலை அற்புதம் 
 • கஜுராஹோ புகைப்படங்கள் - கண்டரிய மஹாதேவ் கோயில்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க