உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

மணிப்பூர் படங்கள்

  • இம்பால் புகைப்படங்கள் - பாரம்பரிய நடனம்
  • தமெங்லாங் புகைப்படங்கள் - பாரக் நதியும் மற்றும் ஏழு நீர்வீழ்ச்சிகளும்
  • தௌபல் புகைப்படங்கள் - கக்சிங்
  • உக்ருள் புகைப்படங்கள் - சிரொய் அல்லி!
  • பிஷ்ணுபூர் புகைப்படங்கள் - கெய்புல் லாம்ஜாவ் தேசியப்பூங்கா - மலைப்பாம்பு
  • சூரசந்த்பூர் புகைப்படங்கள் - ங்கலோய் நீர்வீழ்ச்சி
  • சேனாபதி புகைப்படங்கள் - கல் தூண்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க