தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

மரவந்தே - எப்படி அடைவது சாலை வழியாக

கர்நாடகாவின் பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து மரவந்தேவுக்கு நிறைய எண்ணிக்கையில் அரசு மற்றும் தனியார் சொகுசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

செல்லும் வழியை கண்டறியுங்கள்