உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

மிசோரம் படங்கள்

  • அய்சால் புகைப்படங்கள் - தம்பா காட்டுயிர் சரணாலயம்
  • லுங்க்லெய் புகைப்படங்கள் - மலையுச்சியிலிருந்து ஒரு தோற்றம்
  • சைஹா புகைப்படங்கள் - ஏரியல் கோணத் தோற்றம்
  • சம்பை புகைப்படங்கள் - தசியாமோ செனோ நெயினா - கரடுமுரடான மலை
  • தெஞ்ஜாவ்ல் புகைப்படங்கள் - தெஞ்ஜாவ்ல் மான் பூங்கா
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க