உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

முருதேஸ்வர் படங்கள்

Murudeshwar photos, Netrani Island - Island
1/18
2/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - DSC_0550
3/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - DSC_0559
4/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - DSC_0563
5/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - DSC_0564
6/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - DSC_0568
7/18
Photos Courtesy : www.itslife.in
Murudeshwar photos, From a Child's Eye
Here's how the path to the beach looks like from the view-point of a little boy...
8/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
The Murudeshwar temple and beach receives a large number of devotees everyday...
9/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Murudeshwar photos, Statue of Lord Shiva - Distant View
A distant view of the beach in front of which stands the tall statue of Lord Shiva...
10/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Murudeshwar photos, Statue of Lord Shiva - Life-sized
Nandi sits facing the life-sized statue of his master Lord Shiva...
11/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Here's the view of the 20-storied Gopura of the Murudeshwar Temple from the surrounding lawn...
12/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Murudeshwar photos, Murudeshwar Temple & Raja Gopura - The Royal Chariot
It looks as though Lord Krishna himself is guiding Arjuna to seek the blessings of Lord Murudeshwara...
13/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
The staggering 20-storied Gopura of the Murudeshwar Temple stands tall as visitors walk in and walk out...
14/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Murudeshwar photos, Murudeshwar Beach - When Words Fall Short...
Not only words, but even our vision falls short of this endless sea. Here's a breathtaking view of the beach...
15/18
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
Murudeshwar Photos - Murudeshwar Beach
Murudeshwar
16/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...