உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

நாகாலாந்து படங்கள்

  • திமாபூர் புகைப்படங்கள் - கச்சாரி இடிபாடுகள் - மிகப்பெரிய வடிவம் 
  • கோஹிமா புகைப்படங்கள் - கோஹிமா போர் கல்லறைகள்
  • மான் புகைப்படங்கள் - மான் நகரின் தோற்றம் 
  • பெக் புகைப்படங்கள் - ஸில்லியோ ஏரி - மனிதனின் கால் தடம் போன்ற தோற்றம்!
  • டுயன்சாங் புகைப்படங்கள் - இளம் பழங்குடிப் பெண்
  • வோக்கா புகைப்படங்கள் - டோக்கு இமாங் திருவிழா - பாரம்பரிய உடைகளில் பழங்குடி மக்கள் 
  • லாங்லெங் புகைப்படங்கள் - முதிய பழங்குடிப் பெண் 
  • பெரன் புகைப்படங்கள் - பாரம்பரிய நடனம் 
  • ஸுந்ஹிபோடோ புகைப்படங்கள் - பாரம்பரிய உடைகளில் சுமி பழங்குடிப் பெண்கள் 
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க