உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு படங்கள்

The towering Maitreya Buddha, 110 ft (35 metre), stands as a symbol of world peace, looking down the Shyok River.
1/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Hundur Monastery or Gompa in Nubra Valley
3/18
The pinnacle region is beautiful. Biking is undertaken at Khardung La Pass, the world's highest motorable road at a height of 18380 Ft
4/18
Khardung La Pass - Flags on the top.
5/18
Army truck at Khardung La
6/18
Board at Khardung La Pass
7/18
Khardungla Pass - A view of the snowy peaks.
8/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
U shaped valley at the south of Khardung La Pass.
9/18
Photos Courtesy : www.commons.wikipedia.org
Monks at worship at Diskit Monastery.
10/18
Guardian Deities at Diskit Monastery, revealed only during festive times.
11/18
Stone steps leading up.
12/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Tibetian architecture in stone and wood.
13/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Diskit Monastery perched on a slope.
14/18
A view of Nubra Valley from Diskit Monastery
15/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
A monk outside the monastery, seated in tranquility.
16/18
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Diskit Monastery in Nubra Valley
17/18
Photos Courtesy : Wikipedia
Nubra Valley photos, Nubra Valley
View from the Diskit Monastery (Gompa) of the Diskit village and Nubra Valley.
18/18
Photos Courtesy : Wikipedia
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...