உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

பஞ்சாப் படங்கள்

 • அம்ரித்ஸர் புகைப்படங்கள் - மஹாராஜா ரஞ்சித் சிங் மியூசியம் - கோரச் சிற்பம்
 • ஜலந்தர் புகைப்படங்கள் - ஒண்டர்லேண்ட் தீம் பார்க்
 • பதான்கோட் புகைப்படங்கள் - ஷாஹ்பூர் கண்டி கோட்டை
 • ஃபரித்கோட் புகைப்படங்கள் - கிலா முபாரக்
 • ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் புகைப்படங்கள் - ரௌஸா ஷரீஃப் - ஷேக் அஹமத் தர்காஹ்
 • ஃபெரோஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - ஹர்கே சதுப்பு நிலம் - கழுகு
 • குர்தாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - குருத்வாரா ஶ்ரீ தர்பார் சாஹிப் - தங்க விதானம்
 • மொஹாலி புகைப்படங்கள் - குருத்வாரா ஆம் சாஹிப் - முகப்புத் தோற்றம்
 • லூதியானா புகைப்படங்கள் - குருத்வாரா மாஞ்சி சாஹிப் - பிரதான வாயில்
 • பட்டியாலா புகைப்படங்கள் - கிலா முபாரக் வளாகம்
 • ரூப்நகர் புகைப்படங்கள் - விராசத்-இ-கல்ஸா - நினைவுச் சின்னம்
 • கபூர்தாலா புகைப்படங்கள் - ஜகஜீத் மன்றம் - கிரேக்க கட்டிடக்கலை
 • ஜாலியன் வாலா பாக் புகைப்படங்கள் - கல் சின்னம்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க