உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

சாபுதாரா படங்கள்

Saputara photos, Saputara
1/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Saputara photos, Saputara
2/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
3/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
4/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
5/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
6/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
7/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
8/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
9/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
10/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
11/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
12/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
13/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
14/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
15/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
16/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Saputara photos, Governor's Hill
17/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Saputara photos, Governor's Hill
18/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
19/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
20/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
21/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
22/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Saputara photos, Governor's Hill
23/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
24/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
25/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
26/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
27/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
28/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Saputara photos, Hills at Saputara
A day at Saputara Hills...
32/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, Bright Saputara Lake
A bright view of the Saputara Lake in Saputara...
33/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, The Gushing Falls
The gushing falls in Saputara...
34/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, Waterfalls at Saputara
A view of the waterfalls in Saputara...
35/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, A water body
A sight from Saputara, an attraction of Gujarat...
36/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, Monsoon at Saputara
A view of the Gira Waterfalls in Saputara...
37/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, The Ropeway - The Bright and Colourful Carriages
The colourful carriages at the ropeway in Saputara...
38/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
Saputara photos, Honey Bee Center
39/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
40/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
41/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
42/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...