உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

தவாங் வரைபடம்

All (ஈர்க்கும் இடங்களில் கிளிக் செய்து அதன் அமைவிடத்தை வரைபடத்தில் கண்டறியுங்கள்)

பார்க்க வேண்டியவை

 • தவாங் மடாலயம்
 • ரெக்யாலிங் மடாலயம்
 • தக்த்சங் மடாலயம் (புலிக்குகை)
 • கொர்சம் சோர்ட்டென்
 • ஷோங்கா-ட்செர் ஏரி
 • போங் போங் (நுராரங்க்) நீர்வீழ்ச்சி
 • செலா பாஸ்

பரிந்துரைக்கப்பட்டவை

 • உர்ஜெல்லிங் மடாலயம்
 • பங்கங் டெங் ட்ஸோ ஏரி
 • பி.டி.கே (பப் தெங் கங்) நீர்வீழ்ச்சி
 • தவாங் வார் மெமோரியல்
 • ஜஸ்வந்த் கர்
 • மஜுஸ்ரீ வித்யாபீத்
வரைபடத்தை மௌஸை வைத்து இழுத்து, டபுள் கிளிக் செய்தால் ஜூம் ஆகும்.