உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

உதய்பூர் ஈர்க்கும் இடங்கள்

சித்தோர்கர் கோட்டை, சித்தோர்கர்

சித்தோர்கர் கோட்டை, சித்தோர்கர்

சித்தோர்கர் நகரின் மஹோன்னத வரலாற்றுப் பின்னணிக்கான சான்றாக இந்த சித்தோர்கர் கோட்டை கம்பீரமாக...மேலும்

கோட்டைகள்
சிட்டி பேலஸ், உதய்பூர்

சிட்டி பேலஸ், உதய்பூர்

சிட்டி பேலஸ் அரண்மனை உதய்பூரிலுள்ள அற்புதமான மாளிகைகளில் ஒன்றாகும். இது ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலேயே...மேலும்

அரண்மனைகள்
ஃபதேஹ் சாஹர், உதய்பூர்

ஃபதேஹ் சாஹர், உதய்பூர்

ஒரு பேரிக்காய் வடிவில் காணப்படும் ஃபதேஹ் சாஹர் எனும் இந்த ஏரி 1678ம் ஆண்டில் மஹாராணா ஃபதேஹ் சிங்...மேலும்

ஏரிகள்
பிச்சோலா ஏரி, உதய்பூர்

பிச்சோலா ஏரி, உதய்பூர்

பிச்சோலா ஏரி 1362ம் ஆண்டில் மனிதமுயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஏரியாகும். பிச்சோலி...மேலும்

ஏரிகள்
சஜ்ஜன்கர் காட்டுயிர் சரணாலயம், உதய்பூர்

சஜ்ஜன்கர் காட்டுயிர் சரணாலயம், உதய்பூர்

சஜ்ஜன்கர் காட்டுயிர் சரணாலயம் உதய்பூரிலிருந்து 5கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது சஜ்ஜன்கர்...மேலும்

காட்டுயிர் வாழ்க்கை
அஹார், உதய்பூர்

அஹார், உதய்பூர்

அஹார் எனும் இந்த பிரசித்தமான தொல்லியல் ஸ்தலம் மேவார் மன்னர்களின் சமாதிக்கற்கள் காணப்படும்...மேலும்

நானாவிதங்கள்
அஹார் தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், உதய்பூர்

அஹார் தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், உதய்பூர்

அஹார் தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் உதய்பூரிலிருந்து 3 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. பின்னோக்கி 10ம்...மேலும்

அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் கண்காட்
படா மஹால், உதய்பூர்

படா மஹால், உதய்பூர்

படா மஹால் எனும் இந்த அரண்மனை மாளிகை 17ம் நூற்றாண்டில் ஆண்களுக்காக கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த...மேலும்

அரண்மனைகள்
பாகோர் கி ஹவேலி, உதய்பூர்

பாகோர் கி ஹவேலி, உதய்பூர்

பாகோர் கி ஹவேலி எனும் கோட்டை மாளிகை பிச்சோலி ஏரிக்கு வெகு அருகிலேயே அமைந்துள்ளது. புராதன அழகு...மேலும்

தொல்பொருள் இடங்கள்
சிட்டி பேலஸ் மியூசியம், உதய்பூர்

சிட்டி பேலஸ் மியூசியம், உதய்பூர்

சிட்டி பேலஸ் மியூசியம் என்றழைக்கப்படும் இந்த அருங்காட்சியகம்1969ம் ஆண்டில் இம்மாளிகையின்...மேலும்

அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் கண்காட்
கிறிஸ்டல் காலரி, உதய்பூர்

கிறிஸ்டல் காலரி, உதய்பூர்

ஸ்படிக காட்சிக்கூடம் என்பது ஃபதேஹ் பிரகாஷ் அரண்மனையின் ஒரு அங்கமாகும். இது 1994ம் ஆண்டு...மேலும்

அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் கண்காட்
தில் குஷ் மஹால், உதய்பூர்

தில் குஷ் மஹால், உதய்பூர்

தில் குஷ் மஹால் எனும் மாளிகை சிட்டி பேலஸ் எனப்படும் நகர அரண்மனையின் ஒரு அங்கமாக உள்ளது. இது...மேலும்

தொல்பொருள் இடங்கள்