உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

உதய்பூர் படங்கள்

Udaipur photos, Saheliyon Ki Bari - IMG_7131
1/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Saheliyon Ki Bari - IMG_7132
2/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Saheliyon Ki Bari - IMG_7135
3/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
4/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
5/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
6/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
7/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Lake Palace - IMG_7031
8/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Lake Palace - IMG_7062
9/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Lake Palace - IMG_7064
10/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Lake Palace - IMG_7091
11/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Fateh Sagar - IMG_7106
12/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7067
13/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7071
14/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7073
15/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7080
16/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7082
17/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jag Mandir - IMG_7093
18/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jagdish Temple - IMG_7018
19/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jagdish Temple - IMG_7020
20/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Jagdish Temple - IMG_7025
21/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0815
22/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0816
23/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0817
24/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0820
25/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0821
26/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0826
27/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0827
28/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0829
29/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, City Palace - DSC_0837
30/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (5)
31/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (6)
32/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (7)
33/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (8)
34/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (9)
35/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Eklingji Temple - Eklingji-Temple (10)
36/59
Photos Courtesy : www.itslife.in
Udaipur photos, Pichola Lake
An image full of life . .. A view of the Pichola Lake of Udaipur.
37/59
Udaipur photos, City of Lake - A Birds Eye View
A bird's eye view of the city of lakes - Lovely Udaipur
38/59
Udaipur photos, Udaipur Airport Terminal
A distant view of the Udaipur airport terminal.
39/59
Jagdish Temple - A major monument and a famous HIndu pilgrimage centre in Udaipur.
40/59
A dexterous art piece by John Gleich, depicting the Jagdish temple in Udaipur Rajasthan.
41/59
One of the most beautiful durbar halls in any palace in India is housed in the Fateh Prakash Palace of Udaipur. The palace has now been turned into a luxury hotel.
42/59
The beautiful Fateh Prakash Palace Hotel as seen from a distance . . .
43/59
The wonderful structure of Eklingji temple located at Mangthala, Rajasthan
44/59
Waters gush out of ornamental fountains at the Jag mandir palace premises in Udaipur, Rjasthan
48/59
A stunner on waters . . . - A panorama of the stunning Jag mandir palace on lake Pichola in the 'city of lakes' at Rajasthan . . .
49/59
Jag Mandir Palace or the 'Lake Garden Palace' on an natural island hugged by the artificially made Pichola Lake at Udaipur, Rajasthan.
50/59
A fabulous panorama of Sajjangarh at Udaipur in Rajasthan.
51/59
An ornamental fountain present in the premises of Saheliyon KI Bari - A decorative garden and a famous tourist spot in Udaipur, Rajasthan.
52/59
City Palace - An architectural marvel in Udaipur built by Maharaja Udai SIngh in 1559.
53/59
A life size image of lord Ganesha inside the building of City Palace, Udaipur.
54/59
A view of the resplendent mirror room inside the city palace - A visit to the area is worth all the money that a visitor pays as the entry fee to venture into the royal edifice.
55/59
As the sun goes down, the wondrous City Palace in Udaipur transforms into a twilight wonder . . .
56/59
Pristine Pichola and the buildings around - A view of the Pichola Lake named after the Picholi village nearby.
57/59
People enjoy full on indulgence in fishing in the Pichola Lake at Udaipur.
58/59
The City Palace of Udaipur facing lake Pichola the man made fresh water lake created in 1362 AD.
59/59
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...