தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

உத்தரப்பிரதேசம் ஈர்க்கும் இடங்கள்

நொய்டா

நொய்டா

7 ஈர்க்கும் இடங்கள்
அயோத்யா

அயோத்யா

12 ஈர்க்கும் இடங்கள்
அலிகார்

அலிகார்

14 ஈர்க்கும் இடங்கள்
அலகாபாத்

அலகாபாத்

17 ஈர்க்கும் இடங்கள்
ஷ்ரவஸ்தி

ஷ்ரவஸ்தி

7 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மீரட்

மீரட்

20 ஈர்க்கும் இடங்கள்
முஜாஃபர்நகர்

முஜாஃபர்நகர்

14 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மொராதாபாத்

மொராதாபாத்

15 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மிர்சாபூர்

மிர்சாபூர்

13 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மதுரா

மதுரா

16 ஈர்க்கும் இடங்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க