உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

உத்தரகண்ட் படங்கள்

 • பித்தோராகர் புகைப்படங்கள் - சந்தக் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
 • தேவ்பிரயாக் புகைப்படங்கள் - தேவ்பிரயாக்
 • யமுநோத்ரி புகைப்படங்கள் - அனுமான் சாட்டி
 • தனௌல்டி புகைப்படங்கள் - தனௌல்டி
 • கல்சி புகைப்படங்கள் - சக்ரத்தா - தொலைதூரத் தோற்றம் 
 • குமாவோன் புகைப்படங்கள் - காஃப்னி பனியாறு
 • ஹேம்குந்த் புகைப்படங்கள் - பூக்களால் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு
 • நைனித்தால் புகைப்படங்கள் - தி ஃப்ளாட்ஸ்
 • கார்பெட் தேசிய பூங்கா புகைப்படங்கள் - யானை சவாரி
 • கோமுக் புகைப்படங்கள் - பகிரதி ஆறு
 • ஹரித்வார் புகைப்படங்கள் - கங்கை நதியின் இரவு நேரத் தோற்றம்
 • கேதார்நாத் புகைப்படங்கள் - கேதார்நாத் செல்லும் வழி
 • ரிஷிகேஷ் புகைப்படங்கள் - பார்மாத் நிகேதன்
 • முக்தேஸ்வர் புகைப்படங்கள் - பூத்துச் சிரிக்கும் மஞ்சள் மலர்கள்!
 • ருத்ரநாத் புகைப்படங்கள் - ருத்ரநாத் கோவில்
 • தார்சூலா புகைப்படங்கள் - ஓம் பர்வதம் 
 • டேராடூன் புகைப்படங்கள் - நகரத்தின் எழில் தோற்றம்
 • கங்கோத்ரி புகைப்படங்கள் - கங்கோத்ரி ஆறு
 • சம்பவத் புகைப்படங்கள் - பாலேஷ்வர் கோவில்
 • ஜாகேஷ்வர் புகைப்படங்கள் - ஜாகேஷ்வர் மஹாதேவ் கோவில்
 • சோப்தா புகைப்படங்கள் - பத்ரிநாத் செல்லும் வழி
 • தனௌல்டி புகைப்படங்கள் - தனௌல்டி - காணி நிலம் 
 • கௌஸனி புகைப்படங்கள் - சுமித்ரா நந்தன் பந்த் கேலரி
 • ராம்கர் புகைப்படங்கள் - ராஜ்ரப்பா மந்திர் - தாமோதர் நதி
 • உத்தர்காஷி புகைப்படங்கள் - காலை வேளையில் உத்தர்காஷி!
 • லாண்ஸ்டவுன் புகைப்படங்கள் - செயின்ட் மேரி தேவாலயம்
 • ஆலி புகைப்படங்கள் - திரிசூல் சிகரம்
 • அல்மோரா புகைப்படங்கள் - பின்சர்
 • ருத்ரபிரயாக் புகைப்படங்கள் - அலக்நந்தா நதி
 • ராணிக்கேத் புகைப்படங்கள் - சௌகுடியா
 • சௌகோரி புகைப்படங்கள் - பெரிநாக் நாகமந்திர் கோயில்
 • நௌகுசியாடல் புகைப்படங்கள் - நௌகுசியாடல் ஏரி
 • பவுரி புகைப்படங்கள் - கிர்சு
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க