மும்பையின் முகங்கள் !!
தேடு
 
தேடு
 

வாரணாசி படங்கள்

வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தசாஸ்வமேத் படித்துறை - கங்கா ஆர்த்தி 
Pujaris performing the Ganga Aarti at Varanasi - A divine sight!
1/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தசாஸ்வமேத் படித்துறை - மாலை கங்கா ஆர்த்தி 
The evening Ganga Aarti performed in Varanasi...
2/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தசாஸ்வமேத் படித்துறை - மாலையில் நடக்கும் கங்கா ஆர்த்தி 
Ganga Aarti - A sight at the Dasaswamedh Ghat in Varanasi..
3/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
Doesn't it look like a painting? This is the Dasaswamedh Ghat in Varanasi..
4/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வாரணாசியின் படித்துறைகள் - அமைதியான நீர் 
The Varanasi ghats with its silent waters...
5/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வாரணாசியின் படித்துறைகள் - கரையில் காணும் படிகள் 
The steps at the shores of Varanasi ghats in Varanasi...
6/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
A clear view of the Ghats at Varanasi in Uttar Pradesh..
7/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
A coastal view of Darbhanga Ghat at Varanasi in Uttar Pradesh...
8/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வாரணாசியின் படித்துறைகள் - படகில் பயணிக்கும் மக்கள் 
An evening view of the ghats in Varanasi..you can see a boat that nears the harbour...
9/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - அஸ்ஸி படித்துறை - படிகள் 
The steps leading to the Assi Ghat of Varanasi in Uttar Pradesh...
10/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - மணிகர்னிகா படித்துறை - எரியூட்டப்படும் உடல்கள் 
Manikarnika Ghat in Varanasi where Hindus cremate their deceased kin...
11/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் - பொறியியல் துறை 
The Electrical Engineering Department of the Banaras Hindu University in Varanasi...
12/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - மணிகர்னிகா படித்துறை - அந்தி நேரம் 
Twilight at the famous Manikarnika Ghat in Varanasi...
13/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - அஸ்ஸி படித்துறை - குரங்காட்டி
Here's an old man seen near Assi Ghat in Varanasi...
14/28
Photos Courtesy : Debapratim Chattopadhyay
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் - முகப்புத் தோற்றம் 
A clear view of Banaras Hindu Umiversity, an attraction of Varanasi in Uttar Pradesh...
15/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - துர்க்கை கோயில் - சிகப்பு கட்டிடம் 
The red coloured Durga Temple in Varanasi which is also called the Monkey Temple...
16/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வண்ண நெக்லஸ்கள் 
17/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - லெஸ்ஸி 
18/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வளையல்கள் 
19/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - ஹனுமான் படித்துறை - படிகள் 
Hanuman Ghat, one of the ghats in Varanasi...
20/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - மார்க்கெட்டில் வலம் வரும் புனிதப் பசு 
21/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
The New Vishwanath Temple in Varanasi which is also known as the Birla Temple...
22/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - ஜைனக்கோயில் - முகப்புத் தோற்றம் 
The front view of the Jain Temple in Varanasi. The temple is also known as Sridigamber Jain Temple.
23/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - காஷி வித்யாபீடம் - மகாத்மா காந்தி காஷி கேட் 
The gate of Mahatma gandhi kashi Vidyapith in Varanasi...
24/28
Photos Courtesy : www.mgkvp.ac.in
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தசாஸ்வமேத் படித்துறை - சாம்பிராணி 
A hypnotic image of incense sticks used for the Ganga Aarti in Varanasi....
25/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் - நிறுவனர் சிலை 
The founder's statue erected at the entrance of the Hindu University of Banaras in Varanasi...
26/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தர்பங்கா படித்துறை - உயரமான கட்டிடம் 
The tall structure of Darbhanga Ghat in Varanasi..
27/28
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வாரணாசியின் படித்துறைகள் - கங்கா ஆர்த்தி
Ganga Aarti, an offering to the Ganges done at the ghats in Varanasi..
28/28
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...