மும்பையின் முகங்கள் !!
தேடு
 
தேடு
 

வேலூர் படங்கள்

The shimmering structure of the Sripuram Golden Temple at Vellore in Tamil Nadu..
1/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
The complete structure of the Sripuram Golden temple at Vellore...
2/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை
The Vallimalai Subramanya Temple at Vellore in Tamil Nadu..
3/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை 
4/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை 
A front view of the Velore Fort in Tamil Nadu..
5/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை 
6/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை 
A clear view of the moat and wall of the Vellore Fort in Tamil Nadu..
7/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை 
A scene from the Vellore Fort in Tamil Nadu...
8/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - அம்ரிதி விலங்கியல் பூங்கா - புள்ளி மான்கள் 
An adorable capture from the Amirthi Zoological Park in Tamil Nadu..
9/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
A view of the Amirthi Zoological park at Vellore in Tamil Nadu..
10/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - ஜலகண்டேஷ்வரர் கோயில் - அற்புத சிற்பம் 
The Godly figure at the Jalakandeshwarar Temple in Vellore...
12/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - ஜலகண்டேஷ்வரர் கோயில் - கோயில் கோபுரம் 
13/26
The tall gopuram of the Jalakandeshwarar Temple in Vellore..
14/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - பாலமதி
The top view of the Balamathi Hills at Vellore in Tamil Nadu...
15/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
A structure of dinosaur at the State Government Museum of Tamil Nadu..
16/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
A few heavenly figures displayed at the State Government Museum in Vellore..
17/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
A few ancient swords displayed at the Government Museum of Tamil Nadu..
18/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
A few models displayed at the State Government Museum at Vellore in Tamil Nadu..
19/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வேலூர் கோட்டை - நீர் சேமிப்பு தொட்டி 
A stone carved water storage structure at the vellore Fort at vellore in Tamil Nadu..
20/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
வேலூர் புகைப்படங்கள் - ஜலகண்டேஷ்வரர் கோயில் - கோயிலின் வரலாற்று குறிப்பு 
This is the temple history mentioned on stone..A sight from the Jalakaandeshwarar Temple in Vellore..
21/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
The structure of the Madarazaye Mohhammaddiya Masjid at Vellore in Tamil Nadu
22/26
Photos Courtesy : www.vellore.tn.nic.in
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை
23/26
Photos Courtesy : Priya
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை - சமணர் குகை பற்றிய வரலற்று குறிப்பு
24/26
Photos Courtesy : Priya
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை - யானையின் முதுகு போன்ற தோற்றம்
25/26
Photos Courtesy : Priya
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை
26/26
Photos Courtesy : Priya
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க
Please Wait while comments are loading...