உலகம் அழியும் நாள்: பத்மநாபசுவாமி கோயிலின் கடைசி அறையில் புதைந்துள்ள மர்மங்கள்
தேடு
 
தேடு
 

விசாகப்பட்டணம் - எப்படி அடைவது சாலை வழியாக

விசாகப்பட்டணம் நகரம் என்.எச் 5 தேசிய நெடுஞ்சாலையால் இணைக்கப்பட்டு இந்தியாவின் தங்க நாற்கர நெடுஞ்சாலைப்பாதையில் அமைந்துள்ளது. எனவே பல்வேறு துணைச்சாலைகளால் இது மாநிலத்தில் பிற பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் வைசாக் நகரத்தை முக்கியமான தென்மாநில நகரங்களுடன் இணைக்கின்றன.

செல்லும் வழியை கண்டறியுங்கள்