Search
  • Follow NativePlanet
Share
முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » ஃபதேஹாபாத் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

மற்ற ஊர்களுடன் சிறப்பான சாலைகளால் ஃபதேஹாபாத் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை எண்10 இவ்வூரை டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய ஊர்களுடன் இணைக்கிறது.