Search
  • Follow NativePlanet
Share
முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » கீலாங் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

மணாலியில் இருந்து பல அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் கீலாங்கிற்கு இயக்கப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு இடங்களுக்கு இடையிலான தூரம் 115 கிலோமீட்டர் ஆகும் மேலும் மணாலியிலிருந்து கீலாங் செல்ல குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பேருந்துகள் கிடைக்கும்.