Search
  • Follow NativePlanet
Share
முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » பாலன்பூர் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

மாநில நெடுஞ்சாலை 712 மற்றும் SH 132 ஆகியவை பாலன்பூரின் வழியே செல்கின்றன. இந்த மாநில நெடுங்சாலைகள் பாலன்பூரை குஜராத்தின் பிற முக்கிய நகரங்களுடன் இணைக்கிறது. SH 41 பாலன்பூரை அகமதாபாத் நகரத்துடன் இணைக்கிறது. மேலும் ராஜஸ்தானின் பீவாரை குஜராத்தின் ராஜ்னாபூருடன் இணைக்கும் NH 14 சாலை பாலன்பூர் வழியே செல்கிறது. இந்த மாநில நெடுஞ்சாலை பாலன்பூரை சிரோஹி, பாலி மற்றும் அபு ரோடு போன்றவற்றுடன் இணைக்கிறது.