பீர் வானிலை

வானிலை முன்னறிவிப்பு
Bir, India 10 ℃ Light drizzle
காற்று: 14 from the E ஈரப்பதம்: 61% அழுத்தம்: 1017 mb மேகமூட்டம்: 83%
5 அன்றைய தின வானிலை முன்னறிவிப்பு
நாள் அவுட்லுக் அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம்
Monday 11 Dec 4 ℃ 39 ℉ 14 ℃58 ℉
Tuesday 12 Dec 2 ℃ 35 ℉ 11 ℃51 ℉
Wednesday 13 Dec 1 ℃ 34 ℉ 12 ℃54 ℉
Thursday 14 Dec 0 ℃ 31 ℉ 13 ℃55 ℉
Friday 15 Dec 1 ℃ 35 ℉ 13 ℃56 ℉

இந்த அழகான மலைப்பிரதேசத்தின் வானிலை எப்போதும் இனிமையாக இருப்பதால், ஆண்டின் எல்லா காலங்களிலும் பயணிகள் இங்கு வரலாம். 

கோடைகாலம்

(ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை): இந்த இடத்தில் கோடைக்காலம் ஏப்ரலில் தொடங்கி ஜூன் வரை நீடிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச தட்பவெப்பம் முறையே 38° C மற்றும் 25° C ஆக இருக்கின்றது.

மழைக்காலம்

(ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை): இந்த காலகட்டத்தில் இவ்விடத்தின் வானிலை சற்று ஈரப்பததோடு இருக்கிறது.

குளிர்காலம்

(டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி): ஆண்டுதோறும் பீரில் குளிர்க்காலம் டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் வரை நீடிக்கின்றது. இந்த காலகட்டத்தில் தட்பவெப்பம் 0° C வரை குறைந்து கடுமையான வானிலை நிலவுகின்றது. அதிகபட்ச தட்பவெப்பம் 20° C.