பீர் வானிலை

வானிலை முன்னறிவிப்பு
Bir, India 26 ℃ Sunny
காற்று: 9 from the SW ஈரப்பதம்: 16% அழுத்தம்: 1015 mb மேகமூட்டம்: 0%
5 அன்றைய தின வானிலை முன்னறிவிப்பு
நாள் அவுட்லுக் அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம்
Thursday 19 Oct 12 ℃ 53 ℉ 26 ℃79 ℉
Friday 20 Oct 11 ℃ 52 ℉ 26 ℃79 ℉
Saturday 21 Oct 11 ℃ 51 ℉ 26 ℃78 ℉
Sunday 22 Oct 11 ℃ 52 ℉ 25 ℃76 ℉
Monday 23 Oct 10 ℃ 50 ℉ 24 ℃75 ℉

இந்த அழகான மலைப்பிரதேசத்தின் வானிலை எப்போதும் இனிமையாக இருப்பதால், ஆண்டின் எல்லா காலங்களிலும் பயணிகள் இங்கு வரலாம். 

கோடைகாலம்

(ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை): இந்த இடத்தில் கோடைக்காலம் ஏப்ரலில் தொடங்கி ஜூன் வரை நீடிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச தட்பவெப்பம் முறையே 38° C மற்றும் 25° C ஆக இருக்கின்றது.

மழைக்காலம்

(ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை): இந்த காலகட்டத்தில் இவ்விடத்தின் வானிலை சற்று ஈரப்பததோடு இருக்கிறது.

குளிர்காலம்

(டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி): ஆண்டுதோறும் பீரில் குளிர்க்காலம் டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் வரை நீடிக்கின்றது. இந்த காலகட்டத்தில் தட்பவெப்பம் 0° C வரை குறைந்து கடுமையான வானிலை நிலவுகின்றது. அதிகபட்ச தட்பவெப்பம் 20° C.