கிருஷ்ணாநகர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/3
கிருஷ்ணாநகர் புகைப்படங்கள் - ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை - டான் பாஸ்கோ தேவாலயம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/3
கிருஷ்ணாநகர் புகைப்படங்கள் - ராஜ்பாரி அரண்மனை - அழகிய அரண்மனை 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/3
கிருஷ்ணாநகர் புகைப்படங்கள் - ராஜ்பாரி அரண்மனை - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org