முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » கிர்னார் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

கிர்னார் மலையடிவாரத்தில் ஜுனகத் என்ற இடம் இருப்பதால், இந்த மலையை ஜுனகத்திலிருந்து சுலபமாக அடையலாம். குஜராத்தின் அனைத்து முக்கிய நகரத்திலிருந்தும் ஜுனகத்துக்கு பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. ஜுனகத்துக்கு செல்ல குளிர் சாதன வசதி உள்ள பேருந்துகள் இல்லையென்றாலும், செமி-டீலக்ஸ் மற்றும் டீலக்ஸ் பேருந்துகள் அகமதாபாத், சூரத், வல்சாத் மற்றும் மும்பையிலிருந்து இயங்குகின்றன.