எப்படி அடைவது

கிர்னார் மலையடிவாரத்தில் ஜுனகத் என்ற இடம் இருப்பதால், இந்த மலையை ஜுனகத்திலிருந்து சுலபமாக அடையலாம். குஜராத்தின் அனைத்து முக்கிய நகரத்திலிருந்தும் ஜுனகத்துக்கு பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. ஜுனகத்துக்கு செல்ல குளிர் சாதன வசதி உள்ள பேருந்துகள் இல்லையென்றாலும், செமி-டீலக்ஸ் மற்றும் டீலக்ஸ் பேருந்துகள் அகமதாபாத், சூரத், வல்சாத் மற்றும் மும்பையிலிருந்து இயங்குகின்றன.