முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » கூர்க் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

கர்நாடகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களுடனும் மற்றும் கேரளாவிலுள்ள அருகாமை நகரங்களுடனும் நல்ல முறையில் கூர்க் பகுதி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கூர்க்கிலிருந்து மங்களூர், ஹாசன், பெங்களூர், கண்ணூர், தலசேரி மற்றும் வயநாடு பகுதி போன்ற இடங்களுக்கு செல்வதற்கு சிறப்பான சாலை வசதிகள் உள்ளன. மங்களூரிலிருந்து சம்பஜே-மடிக்கேரி மலைப்பாதை வழியாகவும், கண்ணூர் மற்றும் தலசேரியிலிருந்து மகுட்டா-பெரும்பாடி அல்லது விராஜ்பேட் மலைப்பாதை வழியாகவும், கங்கன்காட் மற்றும் காஸர்கோடிலிருந்து பணத்தூர்-பாஹமண்டலா மலைப்பாதை வழியாகவும் கூர்க் பகுதிக்கு வரலாம்.