முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » கட்டாக் » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளால் பல ஊர்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டாக்கில் இருந்து ஏனைய ஊர்களுக்கு பேருந்து வசதி உள்ளது.