திமாபூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/18
திமாபூர் புகைப்படங்கள் - கச்சாரி இடிபாடுகள் - மிகப்பெரிய வடிவம் 
Photo Courtesy : dimapur.nic.in
2/18
திமாபூர் புகைப்படங்கள் - கச்சாரி இடிபாடுகள் - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : dimapur.nic.in
3/18
திமாபூர் புகைப்படங்கள் - கச்சாரி இடிபாடுகள் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : dimapur.nic.in
4/18
திமாபூர் புகைப்படங்கள் - கச்சாரி இடிபாடுகள்
Photo Courtesy : dimapur.nic.in
5/18
திமாபூர் புகைப்படங்கள் - டியெஜெஃப் கைவினை கிராமம் - அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் கைவினைப்பொருட்கள் 
Photo Courtesy : dimapur.nic.in