கோத்தகிரிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
கோத்தகிரி புகைப்படங்கள் - கேத்தரின் அருவி 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/4
கோத்தகிரி புகைப்படங்கள் - லாங்வுட் ஷோலா 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/4
கோத்தகிரி புகைப்படங்கள் - கொடநாடு வியூ பாயிண்ட் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/4
கோத்தகிரி புகைப்படங்கள் - ரங்கசுவாமி தூண் மற்றும் சிகரம் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org