எப்படி அடைவது

கர்நாடகாவின் பல்வேறு நகரங்களிலிருந்து மரவந்தேவுக்கு நிறைய எண்ணிக்கையில் அரசு மற்றும் தனியார் சொகுசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.