முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » ரொஹ்ரு » எப்படி அடைவது

எப்படி அடைவது

சாலை வழியாக செல்ல விரும்பும் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருகிலுள்ள நகரங்களிலிருந்து கிடைக்கும் பேருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம். சிம்லாவில் இருந்து ரொஹ்ரு செல்லும் பஸ்கள் அடிக்கடி உள்ளன. சுற்றுலாப் பயணிகள் இமாச்சல பிரதேச சாலை போக்குவரத்து கழக பஸ்கள் அல்லது தனியார் பேருந்துகளை பயன்படுத்தலாம்.