மந்த்ராலயம்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
மந்த்ராலயம் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீ குரு ராகவேந்திர சுவாமி கோயில் - மதச் சடங்கு 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
மந்த்ராலயம் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீ குரு ராகவேந்திர சுவாமி கோயில்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/4
மந்த்ராலயம் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீ குரு ராகவேந்திர சுவாமி கோயில் - ராகவேந்திரர் சிற்பம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/4
மந்த்ராலயம் புகைப்படங்கள் - பஞ்சமுகி ஆஞ்சநேயர் கோயில் - நிலவொளியில் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org