குதாபக்ஷ் கிழக்கத்திய நூலகம், பாட்னா

முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » பாட்னா » ஈர்க்கும் இடங்கள் » குதாபக்ஷ் கிழக்கத்திய நூலகம்

வளமான பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட குதாபக்ஷ் நூலகம் 1900 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டு, அரிய அரேபிய மற்றும் பெர்ஷிய கையெழுத்துப் பிரதிகளையும், ரஜபுத் மற்றும் மொகாலய ஓவியங்கள் போன்றவற்றின் நிகரற்ற தொகுப்பையும் கொண்டுள்ளது.

மேலும், இது கோரான் எக்ஸ்டோல்ட் இன் அ 25 போன்ற விசித்திரமான புத்தகங்களையும், உலகின் பிற நூலகங்கள் எதிலும் காண முடியாத பல அரிய நூல்களையும் கொண்டுள்ளது.

Please Wait while comments are loading...