சர்தார் சரோவார் அணைசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/16
சர்தார் சரோவார் அணை புகைப்படங்கள் - கபிர்வாத் - புனித ஆலமரம் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
2/16
சர்தார் சரோவார் அணை புகைப்படங்கள் - ச்சன்தோட் - காசிவிஸ்வநாத் கோயில் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/16
சர்தார் சரோவார் அணை புகைப்படங்கள் - ச்சன்தோட் - சுவர்ச் சித்திரங்கள் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
4/16
சர்தார் சரோவார் அணை புகைப்படங்கள் - ச்சன்தோட் - படித்துறை 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
5/16
சர்தார் சரோவார் அணை புகைப்படங்கள் - ராஜ்பிப்லா - அழகிய அரண்மனை 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com