அடூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/16
அடூர் புகைப்படங்கள் - திரிச்செண்டே மங்களம் மகாதேவா கோயில் - கெட்டுக்காழச்சா
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/16
அடூர் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீநாராயணபுரம் மஹாவிஷ்ணு கோயில்
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/16
அடூர் புகைப்படங்கள் - பந்தளம் மஹாதேவா கோயில் - திருவிழாவுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் காளைச் சிற்பங்கள் 
Photo Courtesy : www.wikipedia
4/16
அடூர் புகைப்படங்கள் - செயின்ட் ஜார்ஜ் ஆர்தோடக்ஸ் தேவாலயம் - செம்புடுப்பு திருவிழா 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/16
அடூர் புகைப்படங்கள் - செயின்ட் ஜார்ஜ் ஆர்தோடக்ஸ் தேவாலயம் - கல் சிலுவை 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org