நாலந்தாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/16
நாலந்தா புகைப்படங்கள் - பிஹார் ஷரிஃப்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/16
நாலந்தா புகைப்படங்கள் - பவாபுரி
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/16
நாலந்தா புகைப்படங்கள் - ஹுவான் சாங் மெமோரியல் - இரவு நேரத்தில்
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/16
நாலந்தா புகைப்படங்கள் - ஹுவான் சாங் மெமோரியல் - ஹுவான் சாங் சிலை
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in
5/16
நாலந்தா புகைப்படங்கள் - நாலந்தா தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம்
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in