» »ஐந்து கோயில்களும் அதன் அற்புதங்களும் - அரியலூர்

ஐந்து கோயில்களும் அதன் அற்புதங்களும் - அரியலூர்

Posted By: Udhaya

அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஐந்து கோயில்களும் அதன் அற்புதங்களும் பற்றி இந்த பகுதியில் காணலாம்

அகரம் திரௌபதி அம்மன் கோயில்

அகரம் திரௌபதி அம்மன் கோயில்

அகரம் திரௌபதி அம்மன் கோயில் அரியலூர் மாவட்டம், அகரம் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோயிலாகும்

வரலாறு

வரலாறு

இக்கோயில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக அறியப்படுகிறது

கோயில் அமைப்பு

கோயில் அமைப்பு

இக்கோயில் முதன்மைத் திருக்கோயில் என்ற வகைப்பாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பரம்பரை அல்லாத அறங்காவலர் அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

இக்கோயிலில் சிவாகம முறைப்படி ஒருகாலப் பூசை நடக்கின்றது.

மூலவர்: திரௌபதி அம்மன்

இங்கு தொடர்ந்து சென்றால் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் என்பது தொன்நம்பிக்கையாகும்.

அங்கராயநல்லூர் மாரியம்மன் கோயில்

அங்கராயநல்லூர் மாரியம்மன் கோயில்

அங்கராயநல்லூர் மாரியம்மன் கோயில் தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மாவட்டம், அங்கராயநல்லூர் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோயிலாகும்

வரலாறு

வரலாறு

இக்கோயில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக அறியப்படுகிறது

கோயில் அமைப்பு

கோயில் அமைப்பு

இக்கோயில் முதன்மைத் திருக்கோயில் என்ற வகைப்பாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பரம்பரை அல்லாத அறங்காவலர் அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது

இங்கு தொடர்ந்து சென்று வந்தால் செல்வம் பெருகும், நினைத்த காரியம் நடக்கும் என்பது தொன்நம்பிக்கையாகும்.

அம்பலவார் கட்டளை மாரியம்மன் கோயில்

அம்பலவார் கட்டளை மாரியம்மன் கோயில்

அம்பலவார் கட்டளை மாரியம்மன் கோயில் தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மாவட்டம், அம்பலவார் கட்டளை என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோயிலாகும்

வரலாறு

வரலாறு


இக்கோயில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக அறியப்படுகிறது

கோயில் அமைப்பு

கோயில் அமைப்பு

இக்கோயில் முதன்மைத் திருக்கோயில் என்ற வகைப்பாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பரம்பரை அல்லாத அறங்காவலர் அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

இங்கு தொடர்ந்து சென்றால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு விரைவில் குழந்தை உண்டாகும், குழந்தைகளுக்கு படிப்பில் நாட்டம் உண்டாகும் என்பது தொன்நம்பிக்கையாகும்.

அம்பாபூர் மாரியம்மன் கோயில்

அம்பாபூர் மாரியம்மன் கோயில்

அம்பாபூர் மாரியம்மன் கோயில் தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மாவட்டம், அம்பாபூர் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோயிலாகும்

வரலாறு

வரலாறு

இக்கோயில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக அறியப்படுகிறது

கோயில் அமைப்பு

கோயில் அமைப்பு

இக்கோயில் முதன்மைத் திருக்கோயில் என்ற வகைப்பாட்டில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பரம்பரை அல்லாத அறங்காவலர் அமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது

திருமணத் தடை நீங்கும், செல்வம் பெருகும்.

Read more about: travel, temple