மீரட்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
மீரட் புகைப்படங்கள் - ஷாஹித் ஸ்மாரக் - மங்கள் பாண்டே சிலை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
மீரட் புகைப்படங்கள் - ஷாஹித் ஸ்மாரக் - 1857-ஆம் ஆண்டு போர் நினைவுச் சின்னம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/4
மீரட் புகைப்படங்கள் - செயின்ட் ஜான் தேவாலயம் - முகப்புத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/4
மீரட் புகைப்படங்கள் - காந்தி பூங்கா - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org