» »பெண்கள் தனிமையில் செல்ல ஏற்ற இடங்கள்

பெண்கள் தனிமையில் செல்ல ஏற்ற இடங்கள்

Posted By: Udhaya

பெண்களுக்கு நாட்டில் பாதுகாப்பில்லை என்ற குரல் இந்தியா முழுவதும் ஒலிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. சமீபத்தில் கூட பெங்களூருவில் பெண்களுக்கு நடந்த கொடூரம் நாடு முழுவதும் பேசப்பட்டது.

அறிவுரை சொல்கிறேன் பேர்வழி என்று சிலர் பெண்களை தனியாக போகாதே... வீட்டிலேயே இரு என்று கட்டுப்படுத்துகின்றனர். பெண்களுக்கு நாட்டில் சுதந்திரம் என்பதே இல்லையா?

அப்படி சுதந்திரமாக செல்லவேண்டுமென்றால் எங்கெல்லாம் செல்லலாம்? இத படிச்சி தெரிஞ்சிக்கோங்க

ஹம்பி

ஹம்பி

கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

கூர்க்

கூர்க்

கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: solarisgirl

மைசூர்

மைசூர்


கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: Flickr.com

சிக்மகளூர்

சிக்மகளூர்

கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: Flickr.com

சிமோகா

சிமோகா

கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: flickr.com

உடுப்பி

உடுப்பி

கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: flickr.com

உத்தரப் கன்னடம்

உத்தரப் கன்னடம்


கர்நாடகத்தில் பெண்கள் தனியாக செல்ல தகுந்த இடங்கள்

PC: wikimedia

Read more about: travel, temple