மதுராசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/9
மதுரா புகைப்படங்கள் - மதுராவில் உள்ள படித்துறைகள் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/9
மதுரா புகைப்படங்கள் - கிருஷ்ணர் சிலைகள் 
Photo Courtesy : www.up-tourism.com
3/9
மதுரா புகைப்படங்கள் - மதுரா அருங்காட்சியகம் - குஷன அர்த்தநாரீஸ்வரர் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/9
மதுரா புகைப்படங்கள் - மதுரா அருங்காட்சியகம் - சிதைந்த நிலையில் புத்தர் சிலை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/9
மதுரா புகைப்படங்கள் - ஜெய் குருதேவ் ஆசிரமம் - எழில் கொஞ்சும் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org