Search
  • Follow NativePlanet
Share
முகப்பு » சேரும் இடங்கள்

சேரும் இடங்கள்

தீம் வாரியாக தேட

மாநிலம் வாரியாக தேட

பெயர் வாரியாக தேட

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ஃபாகு - ஹிமாச்சல பிரதேசம்

சிறந்த சீசன்: Oct-Dec, Feb-Apr
தீம்: Adventure

பைசாபாத் - உத்தரப்பிரதேசம்

பிரபலம்: வளையல்கள், முகாலய நினைவுச்சின்னங்கள், தொன்மையான கோயில்கள், மசூதிகள்
சிறந்த சீசன்: நவம்பர்-மார்ச்
தீம்: City, Heritage

ஃபரிதாபாத் - ஹரியானா

சிறந்த சீசன்: Oct-Mar
தீம்: Heritage, City

ஃபரித்கோட் - பஞ்சாப்

பிரபலம்: கோயில்கள், அரண்மனைகள்
சிறந்த சீசன்: அக்டோபர்-டிசம்பர்
தீம்: Pilgrimage, Heritage, City

ஃபதேஹாபாத் - ஹரியானா

பிரபலம்: லட் எனப்படும் கல்தூண், ஹ்யூமாயூன் மசூதி, பனாவாலி, குனால் தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள்
சிறந்த சீசன்: செப்டம்பர்-நவம்பர்
தீம்: Heritage, City

ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் - பஞ்சாப்

பிரபலம்: திருவிழாக்கள், கோயில்கள்
சிறந்த சீசன்: அக்டோபர்-பிப்ரவரி
தீம்: City, Pilgrimage, Heritage

ஃபதேபூர் சிக்ரி - உத்தரப்பிரதேசம்

பிரபலம்: புலந்த் தர்வாஜா, ஜம்மா மஸ்ஜித், சலிம் கிறிஸ்டி கல்லறை, முகாலய நினைவுச் சின்னங்கள்
சிறந்த சீசன்: அக்டோபர்-மார்ச்
தீம்: Heritage, Pilgrimage

ஃபெரோஸ்பூர் - பஞ்சாப்

பிரபலம்: கோயில்கள், போர் நினைவுச் சின்னங்கள்
சிறந்த சீசன்: அக்டோபர்-டிசம்பர்
தீம்: City, Wildlife, Adventure